Activitati 2010

Proiect de perfecţionare profesională pentru anul 2010 pentru Federaţia Sindicatelor Cimentistilor din Romania

Cursuri propuse :

1. Negociere
2. Dezvoltarea abilităţilor de leadership
3. Dezvoltarea echipei
4. Relaţii cu presa

1. Negociere


Obiective:

Cursul îşi propune realizarea de simulări, exerciţii practice cu scopul de a îmbunătăţii eficienţa negocierii atât cu patronatul cât şi cu proprii membrii de sindicat. Se vor realiza exerciţii cu scopul dezvoltării abilităţii de a negocia cu tipuri diferite de persoane, de a analiza propriul stil de negociere şi de a învăţa metode de îmbunătăţire a acestuia. Activităţile realizate îşi propun să crească gradul de transfer a cunoştinţelor teoretice în comportamente.

Tematica cursului:
•Stiluri de negociere
•Metode de analiză şi de îmbunătăţire a propriul stil de negociere
•Tactici de negociere
•Controlul emoţiilor
•Negocierea cu membrii de sindicat

Durata: 3 zile


2. Dezvoltarea abilităţilor de leadership

Obiectiv:

Exerciţiile, studiile de caz şi simulările care vor fi realizate în cadrul acestui curs vor pune accent pe dezvoltarea abilităţilor şi dobândirea cunoştinţelor necesare pentru a fi un bun lider: auto-analiza, cunoştinţe legate de dinamica de grup, abilităţii de managementul conflictului şi negociere. Totodată în cadrul acestui curs se vor prezenta aspecte privind tehnicile de lobby şi advocacy, precum şi aspectele necesare pentru a asigura transparenţa decizională.

Tematica cursului:
•Dezvoltarea abilităţilor necesare pentru a fi un bun lider
•Managementul conflictului
•Delegarea responsabilităţilor
•Tehnici de lobby şi advocacy
•Transparenţa decizională

Durata: 3 zile


3. Dezvoltarea echipei (continuare curs 2009)

Obiective:

Cursul îşi propune:
•trecere în revistă a cunoştinţelor teoretice privind echipa, a etapelor de dezvoltare a unei echipe, respectiv a factorilor care asigură o bună funcţionare a unei echipe
•dobândirea de cunoştinţe prind metodele de creştere a performanţei unei echipe, cu accent pe echipele de negociere
•aplicarea în cadrul unor exerciţii, simulări sau studii de caz a conceptelor dobândite

Tematica cursului:
•Etapele dezvoltării unei echipe
•Strategii de dezvoltare a unei echipe eficiente de negociere
•Analiza eficienţei echipei de negociere
•Factorii care contribuie la dezvoltarea echipei şi eficienţa acesteia

Durata: 3 zile


4. Managementul imaginii publice şi a comunicării

Obiectiv:

Cursul propune participanţilor informaţii, idei şi instrumente pentru proiectarea şi dezvoltarea relaţiei organizaţiilor cu organismele mass-media şi cu ceilalţi parteneri în spaţiul public, precum şi elemente de management al comunicării interne. Training-ul este orientat practic, pe dezvoltarea şi exersarea competenţelor de comunicare scrisă şi verbală în diferite contexte, şi pe utilizarea noilor mijloace de comunicare (pagini web, forum-uri, etc.) conform nevoilor de comunicare.

Tematica cursului:
•Analiza nevoilor de comunicare şi a imaginii publice;
•Instrumente şi resurse în managementul imaginii publice;
•Strategii de comunicare;

Durata: 3 zile

Acces membri FSCR